ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
אודות קריאטימס

חברת קריאטימס (CREATEAMS) הינה חברה לייעוץ, לאימון, לפיתוח ארגוני ולהדרכה. ייחודה הוא בבחירת הפרדיגמה הצוותית כפרדיגמה מובילה בתפיסתה המקצועית.
תחום התרומה של החברה ללקוחותיה: צוותים, מנהלים, וארגונים, הוא בטרנספורמציה של היכולת ליצור ביחד פתרונות חיוביים. זאת, מתוך מכוונות לחשיבה לטווח ארוך עם תוצאות בטווח הקצר. תחום הידע עליו נשענת החברה הוא תחום מדעי ההתנהגות ותחום מדעי הניהול.

מקורות הידע מצויים בשלוש דיסציפלינות שמשתלבות בעבודתה:
1. הגישה ממוקדת-הפתרון (Solution-Focused Approach),
2. האונטולוגיה (Ontology), תורת ההוויה, שמתמקדת במי ובמה שאנחנו, בהנחות היסוד שלנו ובמה שעוצר אותנו.
3. גישת המערכות הפתוחות והגישה הפסיכואנליטית (Open Systems & Psychoanalysis), שמנתחת תהליכים רציונאליים ולא-רציונאליים, תהליכים גלויים וסמויים.

שלושת מעגלי התוצרים שקריאטימס חותרת אליהם עבור לקוחותיה ועבור עצמה הם:
1. מעגל התוצאות העסקיות,
2. מעגל ההנאה, שמחת החיים ואהבת המציאות כפי שהיא,
3. מעגל הלמידה וההתפתחות.

שלושת רמות העבודה כוללות את
1. הרמה הצוותית,
2. הרמה האישית,
3. הרמה הארגונית.

החזון
אנשים מפעילים מסגרת משותפת להשגת תוצאות מרשימות.
אנשים מפתחים את מיומנותם לעבודה בצוותיות במסגרות שונות בחייהם.
צוותים פועלים בעוצמה ויוצרים את עצמם כצוותים עוצמתיים, שמניבים תוצאות מדהימות בעבודתם.
החברה מחויבת לתוצאות העסקיות, להנאה ולשמחת חיים, ללמידה ולהתפתחות מתמדת.

הערכים
פרואקטיביות - בנקיטת עמדה לכך שצוותים יבצעו במלוא עוצמתם.
עבודת-צוות - ביחסי העבודה שלנו עם לקוחותינו ועם בעלי עניין אחרים.
חדשנות ויצירה - של צוותים, פרקטיקות פעולה, מוצרים תומכים ומתודולוגיות של ייעוץ, הדרכה ואימון.
להיות המילה - אנו אומרים ויוצרים, מבטיחים ועומדים במילה.

מחויבות לתוצאות עסקיות ללקוחות ולחברה, להנאה ושמחת חיים מהעשיה וללמידה מתמשכת.

 
 
Created by : : DREAMEDIA