ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
אימון קצר ממוקד-פתרון
דרך אימון שמבוססת על הגישה ממוקדת-הפתרון.
מדובר באימון שעקרונותיו, תהליך העבודה אתו והכלים שמהווים חלק מהגישה, מאפשרים לקיים אימון שמניב תוצאות בטווח זמן קצר.
ניסיון מצטבר מצביע על תוצאות משמעותיות בטווח של 1-6 פגישות אימון בלבד.
האימון מתמקד במה שהמתאמן בוחר להביא לאימון.
מכיוון שאימון מדבר על הובלת אדם (המתאמן) מהמקום שבו הוא נמצא אל המקום שבו הוא רוצה להיות, מאפשר האימון ליצור פריצת-דרך במקום שבו המתאמן לא יכול היה לבצעה בעצמו.
 
 
Created by : : DREAMEDIA