ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
גישה ניהולית ממוקדת-פתרון
במסגרת הפעילות של מכון SFT, הותאמה הגישה ממוקדת-הפתרון, לעולמם של מנהלים.
הרעיון הוא לקיים את אותם עקרונות וכלים, שמאפיינים את הגישה ממוקדת-הפתרון, למיומנויות ניהוליות.
כך, תהליך של קבלת-החלטות (ובעצם: יצירת החלטות), נשען על הייחוד בגישה זו שמהווה מעין אנטי-תיזה למודלים מסורתיים של תהליכי קבלת החלטות.
היישום של הניהול ממוקד-הפתרון, מתקיים גם עבור מנהלים שמנהלים את עצמם, או מנהלים משימות עם אנשים שאינם כפיפים שלהם וגם עבור אותם מנהלים שיש להם כפיפים ומעוניינים להעצים את עובדיהם בדרך זו.
לצד העובדה שהגישה מאפשרת התפתחות והעצמה, היא מניבה תוצאות (תפוקות) ניהוליות ועוד בטווח זמן קצר.
 
 
Created by : : DREAMEDIA