ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
תחומי עניין מקצועיים
ידידים ועמיתים מעידים עליו שמי שהוא מקבל ביטוי בשלושה תחומים ייחודיים:

ראשית, הוא טרנספורמטור של צוותים. צוותים שונים בהם הוא חבר או שאותם הוא פוגש, בין עם כיועץ צוותי וכמאמן צוותי ובין אם כחבר, מוצאים עצמם מחוללים את עצמם מחדש כצוותים ומוציאים מעצמם יכולות חדשות.

שנית, הוא מחולל תובנות. כאוהב את המילה וכמי שמכיר בהשפעת השפה על יצירת תודעה, הוא יוצר תובנות חדשות בין אם ההמשגה באה ממנו ובין אם הוא מזהה אותן אצל אחרים ומצביע עליהן.

שלישית, הוא מהווה מרחב ללמידה ולהתפתחות. לצד הלמידה העצמית שלו ומצבי הלמידה שהוא יוצר עבור אחרים, אנשים בסביבתו, גם אם אינם נמצאים במסגרת ייעוצית או הכשרתית, מוצאים עצמם לומדים ומתפתחים באופן אישי.
 
 
Created by : : DREAMEDIA