ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
אופטימיות מפוכחת באימון

[ לקובץ בגרסת  pdf - לחץ כאן]

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, חזר מסיור בסין היישר לנאום בערב שעסק במלחמה בשחיתות. תוך שהוא מציג את הנקודות השונות אותן כתב במהלך הטיסה ארצה, הוא ציין את החשיבות והעידוד שיש לתת לכל העוסקים במניעת השחיתות ובמיגורה.
בנאומו, שהועבר ברדיו, נגע, בין השאר, בדרך בה מגיבים האזרחים: "אנשים שמתייחסים לשחיתות שקיימת בשלטון", אמר, "מתחלקים לשניים: יש את הפסימיים שאומרים שאין מה לעשות. יש לקבל זאת כחלק מהעניין ולקוות שלא יקרה  רע יותר.
יש את האופטימיים שאומרים: יהיה בסדר! אלה רוצים להאמין שהנזק הוא מזערי ולכן לא נדרש להיות מודאגים. הם סומכים שדברים יסתדרו, שניתן להיות רגוע ובמקרה זה, שאנשים יתחלפו בתפקידים ובסופו של דבר זה לא יהיה נזק גדול."

מיכה לינדנשטראוס, מכוון למסלול אחר שהוא מציאותי יותר לדבריו. אותו שביל הזהב של  אלה שמאמינים שניתן לעשות דבר וגם פועלים כדי ליצור חברה טובה יותר. ולכל אותם שלוחמים בשחיתות, הוא הביע את הערכתו הרבה.

 

אציג מספר התייחסויות שעולות מאמירה זו של מבקר המדינה לגבי אופטימיים ופסימיים.
בסופן, אתן את ראייתי, ואם תרצו - את המבט האופטימי שלי.

אופטימיים ופסימיים נתפסים כנמצאים משני צדדים קוטביים, כשהראשונים בצד אחד והאחרונים בצד השני. דרך הצגה אחרת מתארת אותם כקצוות של קו רצף, שבו כל אחד מאתנו יכול למקם את עצמו כקרוב יותר או רחוק יותר מאחד הקצוות.

הפסימיים נתפסים כרואי שחורות בלבד. להם תיוחס אותה אמירה מחוקי מרפי שבה: "אם משהו רע יכול לקרות, הוא אכן יקרה".
האופטימיים מטבע הדברים, נתפסים כמייצגים את ההפך הגמור. אלו רואים את הכל בורוד. "יהיה טוב!" זו האמירה הקבועה שלהם, כמעין מנטרה שלא ברור מהו מקורה או כפי שיאמר בימים אלה: "הכל לטובה!".

מדברי הפתיחה ניתן להבין, לפי דבריו של מבקר המדינה, כי גם אלה וגם אלה, ראייתם אינה מפוכחת. פעמים רבות תיוחס להם נאיביות. המשפט שמשקף זאת בצורה יפה הוא זה שאומר: "אדם פסימי הוא אדם אופטימי עם ניסיון".

האמירה הדטרמיניסטית הזו מציבה את האנשים כבעלי תכונת אופי מרכזית או כמושג שמשקף אישיות. כך, נועד כל אחד להיות אופטימי, או להיות פסימי, או להיות במקום טוב באמצע.

מזה ארבע שנים, יחד עם דר' אבי ברמן, שאני עוסק במחקר ובפיתוח של האופטימיות כמיומנות. כבר שלוש שנים שאנו מנחים סדנאות ל"אופטימיות מפוכחת" לקהל הרחב, בהן אנו מציגים את התפיסה האופטימית ככזו שניתן לבחור בה וכמיומנות אישית וניהולית-מקצועית.

אסכם את התייחסותי להיבטים שהוצגו עד כה:

אופטימיות איננה נאיביות. וכדי להבטיח זאת, המושג המוצע הוא: אופטימיות מפוכחת.

המסר הוא להתבונן ולראות את 2/3 המלא של הכוס! -
במסר זה מקופלים שני מסרי-משנה:
א. הכוס לעולם איננה מלאה (אלא, אם מדובר באותו אדם שרואה רק ורוד!).
ב. המינון המוצע הוא ליצור הטיה לטובת האופטימיות.

בניסוח אחר, זו פרדיגמה שכל אחד - מאמן עבור עצמו ועבור המתאמן, יכול לבחור.
יתר על כן, מאמן שאיננו מאמין שהמתאמן אצלו יכול להיות במקום טוב יותר בחיים שלו, לא יכול לאמן!

אין הכוונה לכך שזו המציאות. זו פרדיגמה, עמדת חיים, נכונות לבחור את האפשרות שיכול להיות טוב יותר בעתיד (שזו משמעות האופטימיות) ומהקשר זה להיות בפעולה.

שאלה אימונית אפשרית אם כך, תהיה: "מה יוכל להיות טוב כתוצאה מכך שתפעל בדרך זו?"
בכך המתאמן ימצא עצמו בשלושת הנקודות שמרכיבות את האופטימיות:
1. דגש על הטוב (ולא בהכללה על החיובי).
2. דגש על משהו בעתיד (ולא על משהו שהיה בעבר או קיים בהווה).
3. דגש על העתיד כאפשרות (ולא כידענות או כניתוח מגמה).

להתייחס לחיים, לעצמך, לזולת, לעבודה במבט אופטימי, זו בחירה!
בחירה כזו, איננה אומרת שמיד רואים את מה שיוכל להיות טוב, אלא, מזמינה חקירה מתוך נכונות מקדמית של אמונה שאכן יכול להיות טוב (או טוב יותר).

מקור המושג בא מתוך המילה בלטינית Optimus, שמשמעה "הטוב יותר".
אדם שמעיד על עצמו כאופטימי, אם כך, יהיה אותו אדם שבוחר באפשרות להאמין ולפעול מתוך כך, שבעתיד קיימת האפשרות שיכול להיות טוב יותר.

במובן זה בדיוק, מבקר המדינה עצמו אופטימי מפוכח. הוא פועל במרץ ובהתלהבות לקדם את המלחמה בשחיתות, תוך שהוא ער ומטפל בגורמים שמעכבים וחוסמים.

אז אם בחרת, במהלך קריאת מאמר קצר זה, לבחון ולפתח את נקודת המבט האופטימית שלך, ייתכן שכבר הנחת את הגרעין אופטימי שאומר: "אני בוחר להיות אופטימי (בצורה מפוכחת) לגבי יכולתי להיות אופטימי."


בהוקרה אופטימית,

יורם גלי
כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה


 © כל תוכן במאמר זה, ניתן להעתקה, להדפסה, או להפצה חופשית במסגרות שלא למטרות רווח, ללא צורך בהסכמה כתובה
מראש ובלבד שצוין שם המחבר והמידע ליצירת קשר. לדוגמא: מודפס ונשלח באישור מאת יורם גלי - www.createams.co.il

 

 
 
Created by : : DREAMEDIA