ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
משאבים
בקטגוריה זו גישה למשאבים הבאים:
1. מאמרים בתחומי הליבה של createams
והם: צוותים ודרך התנהלותם
       הגישה ממוקדת הפתרון
       תחומי עוצמה והעצמה - אופטימיות, חוזקות
       ואימון כגישה מפתחת
2. ניוזלטר win
מוצר שנשלח לנרשמים ובא לשתף בתובנות יישומיות (workable insights) שבתחומי הליבה.
3. שאלות ותשובות
פירוט של שאלות שהופנו אלינו בתחומי הליבה ותשובותינו
4. ספרים
ספרים שאנו ממליצים עליהם בתחומי הליבה
 
 
Created by : : DREAMEDIA