ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
1.8.2011 - פעילות בתכנית עיר ללא אלימות

1.8.2011 - פעילות בתכנית עיר ללא אלימות

במסגרת פעילותה של חברת קריאטימס באילת ומתוך כוונה להגביר את הקשר בין מרכז הארץ לבין אילת, החלה החברה לתת ייעוץ למרחב אילת של משטרת ישראל במסגרת התכנית הארצית: עיר ללא אלימות. הפעילות תכלול מרכיבי ייעוץ, פיתוח, ליווי מקצועי והדרכה.

 
 
Created by : : DREAMEDIA