ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
הדרכות שטח

פעילות של הדרכות שטח (Outdoor Training), מתקיימות באותם מקרים שיש לארגון עניין להבטיח לפחות אחת משתי המטרות:
1. תהליך של התערבות ארגונית.
2. תהליך של הדרכה ולמידה.

דוגמא למטרה הראשונה, מתוך פעילויות בעבר: קיום הדרכת שטח לפיתוח צוות ניהולי שעבד עם שינוי בתהליכי העבודה בין הקו לבין המטה. דוגמא נוספת היא קיום הדרכת שטח כדי ליצור מנגנונים של שותפויות ועבודת-צוות בין בעלי תפקידים בחטיבה, שאינם עובדים בצוות אך נדרשים לתיאום ולהתעדכנות ביניהם.

דוגמא למטרה השניה היא פעילות של הדרכת שטח בהקשר של הכשרה לפיתוח מנהלים בתכנית לפיתוח מנהיגות ניהולית כמו גם, מטרה ממוקדת של הדרכה על מעברים בין עשיית החלטות לבין הוצאתן אל הפועל.

 
 
Created by : : DREAMEDIA