ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
למה דווקא 3 אנשים כמספר המינימום?

בספרות אנו מוצאים במקומות רבים שבצוות יש מ-2 אנשים ומעלה.
אנחנו מאמינים שבמסגרת של שניים מתקיימת
דינאמיקה של צמד (שני שותפים, בעל ואישה וכד')

 

כדי להמחיש נציין שני מצבים:
1. רק כשיש שלושה אנשים יכולה להיווצר מתוך הצוות קואליציה ואופוזיציה.
2. רק כשיש שלושה אנשים ומעלה יכול חבר צוות להגיד
 "אני עוזב אתכם" (ברבים) - דבר שלא קורה כשיש רק שניים אנשים.

 
 
Created by : : DREAMEDIA