ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
מלכודות בעבודת צוות - חלק 3

[לקובץ בגרסת pdf - לחץ כאן]

בשני טורי הקודמים עסקתי במלכודות שונות בעבודת צוות.
בטורי הראשון עסקתי במלכודות משימת הצוות אינה ברורה ובחירה שגויה של חברי הצוות.
בטורי השני דנתי בשתי מלכודות נוספות: הגדרה שגויה של תפקידים בצוות וחוסר הבנת השלב בו נמצא הצוות.
בטור זה אעסוק בשתי מלכודות נוספות:
מלכודת הדינאמיקה הצוותית הלקויה, מלכודת המנהיגות הצוותית

'אני לא מבין מה קורה כאן!', תמה ראש הצוות בקול רם באחת מישיבות הצוות. 'כל אחד מכם נחשב ל"תותח" רציני בחברה וכשקיבלתי עלי את תפקיד ניהול הצוות הזה, כולם אמרו שיש לי "סוללה" מנצחת של תותחים'.
'אז תסבירו לי' - המשיך בהתרגשות, 'איך זה שכולכם ביחד מוציאים תפוקה ברמה נמוכה מגובה המדרכה בכביש הכניסה לחברה?!'

הסכנה במלכודת של דינאמיקה צוותית לקויה היא שתהליכים מסוימים בעבודת הצוות גורמים לשיווי המשקל הצוותי להתערער ומערערים את מבנה ותפקוד הצוות. למלכודת צורות שונות ודרכי ההתמודדות אתן שונות, כפי שנראה להלן.
אכן, מבחינת היכולות המקצועיות של כל אחד מחברי הצוות, אין ספק שהיה זה "צוות מנצח". אך יש להבין כי הצוות, מרגע שהוקם, הנו בעל ישות עצמאית. מעין אורגניזם עם חיים משלו. כישלון בהתייחסות לעובדה זו, מהווה מתכון בטוח לנפילה. מאידך, הכרה בעובדה אינה מספיקה - יש לדעת להוביל תהליכים אלו ולנהלם בדרך נכונה.

יש להבין ולצפות שלצוות יהיו עליות ומורדות במהלך חייו. האווירה תהיה עליזה ונינוחה בחלק מהמפגשים ועצורה, כעוסה ומתוסכלת בחלקים אחרים. אי-הבנה והכרה בכך שתהליכים אלו הנם "אנושיים", טבעיים ופעמים רבות גם בלתי נמנעים, עלולה להוביל לתחושת חוסר אונים ולסכנה של פירוק הצוות.

1. מתחים בזהות חברי הצוות
    עצם קיומו של צוות יוצר בהגדרה מצב של מתח בין חבריו. מתח זה הוא מתח בין שיתוף הפעולה
    והתחרותיות בין חברי הצוות. בפני כל אחד מחברי הצוות עומדת השאלה האם להקדיש לפיתוח ולקיום
    האגו הצוותי או לשמר ולחזק את האגו האישי? ניהול נכון של תהליך זה יבנה אגו צוותי שתומך ומחזק כל
    אחד מחברי הצוות וכמובן, את הצוות עצמו כאובייקט.

2. רגשות ומתחים לא מודעים בצוות
    חלק מהתהליכים הצוותיים הנם סמויים ולא-מודעים. תהליך סמוי יכול לקבל ביטוי בכך שמפגשי הצוות
    משמשים זירת אגרוף בין החברים ולא תשתית נאותה לקדם את ההבנה, את הפיתוח ואת הפרויקט.

המתבונן מהצד יוכל לראות, לכאורה בלבד, ויכוח מקצועי. זאת, כאשר חדי העין או המקורבים לנפשות הפועלות בצוות, ידע לזהות את הקנאה והאנרגיה השלילית הזורמת בחדר וגורמת לנוכחים לעקוץ ולנגח זה את זה. תהליכים מסוג זה יצוצו בעקבות תחושות שונות בקרב חברי הצוות: קנאה, תסכול, צרות עין, חמדנות, תחרות, כעס, חרדה, חוסר בטחון וכן הלאה. בחינה תקופתית של תהליכים אלו והצפתם אל פני השטח, מאפשרים התמודדות אפקטיבית ובניית מנגנונים לתפקוד תקין.

3. מאניה דיפרסיה צוותית
    מאניה דיפרסיה צוותית היא שני תהליכים הפוכים בצורתם אך דומים באופיים, המתרחשים בעקבות
    התקדמות או היתקעות של הצוות. במקרה הראשון, ניתן לחוש בהתרוממות הנפש, תחושת אופוריה
    ושמחת מנצחים (מאניה). במקרה השני מתרגם הכישלון לתחושת עצבות, תסכול ומלנכוליה (דיפרסיה).
    כלל האצבע למקרים כאלו הוא: 'מה שעולה - יורד, ומה שיורד - סופו שישוב ויעלה'.
    שאננות רבה מחד וייאוש מאידך, מעכבים את תפקודו התקין של הצוות. ניווט סירת הצוות בסערת הרוחות
    מהווה אתגר מרכזי לראש הצוות אך לא רק לו: כל חבר בצוות יכול לתרום לקיומו התקין של תהליך
    ההתגברות על תחושות שאננות וכישלון.

4. השפעות חוץ צוותיות
    פעמים רבות סופג הצוות השפעות מסביבתו הארגונית והחוץ ארגונית.שינויים כגון: הכנסת ממונה חדש
    מעל ראש הצוות, שינוי ביחס ההנהלה, שינוי בסדרי קדימויות, שינוי בטכנולוגיה המובילה בחברה שינוי
    ארגוני, קליטת עובדים/מנהלים חדשים בחברה והענקת בונוסים בדרך מעוררת פלוגתא עלולים לערער את 
    הצוות וליצור אווירה לא טובה.
    ולבסוף - כן, גם תהליכים מדיניים וגיאו-פוליטיים עשויים להשפיע על תחושות הצוות, האווירה בו ומכאן, על
    תהליך העבודה התקין שלו (כפי שנראה מאז תחילת משבר אוקטובר 2002).


מלכודת המנהיגות הצוותית

מלכודת המנהיגות היא מלכודת העומדת בפני ראש הצוות שאינו מסוגל לקבל את מלוא איכויות עובדיו, ובכלל זה איכויות המנהיג שלהם, ולכן מרגיש מאוים. תוצאותיה של מלכודת זו יכולות להיות החנקת כוחות יצירתיים חשובים בצוות, כמו גם יצירת אפאתיה ואפילו התמרמרות בצוות.

יכולותיו ותפקודו של הצוות נבחנות בראש ובראשונה באמצעות מנהיגותו של ראש הצוות:
• עד כמה הוא מגדיר (לבד ו/או ביחד עם כל הצוות) את החזון לצוות?
• עד כמה הוא מעודד, מכוון, מלהיב ומאתגר את חברי הצוות?
• עד כמה הוא מגדיר את המטרות והיעדים של הצוות לקראת כל פעילות ו/או מפגש צוותי?

כל האמור לעיל אמנם נכון אך צוותים רבים נוטים לחשוב בטעות, כי סוגיית המנהיגות הנה נחלתו של ראש הצוות בלבד. ניתן לראות במהלך חיי הצוות, כי בשלבים שונים, במקומות שונים ובצמתים רבים שהצוות עובר, לפתע אחד מחברי הצוות "תופס מנהיגות" ומוביל את כל שאר חברי הצוות.
לעיתים קרובות, תוך זמן קצר, אנו עשויים לגלות כי מדובר בצוות שמהווה מעין כינוס של מנהיגים.

מנהיגות חברי הצוות תקבל את ביטויה בהגדרת המחויבות והאחריות שכל חבר צוות לוקח על עצמו. באחד הטורים בעתיד, נבחן את שני המושגים הללו, בהקשר של המנהיגות הצוותית. בשלב זה, האתגר הוא לזהות את יכולות המנהיגות של כל חבר צוות ולברך על קיומן. בניגוד להנחה כי תהיה בכך משום פגיעה בראש הצוות, הפעלת מנהיגות במגמה תומכת מאפשרת גם לראש הצוות להיות בעל קשת רחבה יותר של התנהגויות מובילות לקראת השגת המטרה.

מנהיגותו של ראש הצוות תתבטא בהכוונת הצוות לגבי דרכי הפעולה הנכונות, הפעלת אנשיו, עידוד החברים
בצוות, הצבת אתגרים מקצועיים וחניכת חברי הצוות לקראת פעילות.  

© כל תוכן במאמר זה, ניתן להעתקה, להדפסה, או להפצה חופשית במסגרות שלא למטרות רווח, ללא צורך בהסכמה כתובה מראש ובלבד שצוין שם המחבר והמידע ליצירת קשר. לדוגמא: מודפס ונשלח באישור מאת יורם גלי www.createams.co.il

 

 
 
Created by : : DREAMEDIA