ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
ספרים - צוותים

1. Aubrey, Charles A. II and Patricia K. Felkins. TEAMWORK: Involving People in Quality and Productivity Improvement. Quality Resources, 1988, 165 p.

2. Avery, Christopher M. TEAMWORK IS AN INDIVIDUAL SKILL Getting Your Work Done When Sharing Responsibility. Berrett-Koehler Publishers, Inc. 2001, 196 p.

3. Belbin, R. Meredith. MANAGEMENT TEAMS Why They Succeed or Fail. Butterworth-Heinemann, (1981) 1997, 171 p.

4. Bennis, Warren and Patricia Ward Biederman. ORGANIZING GENIUS The Secrets of Creative Collaboration. Addison Wesley Publishing Company, Inc., 1997, 239 p.

5. Buchholz, Steve and Thomas Roth. CREATING THE HIGH-PERFORMANCE TEAM. John Wiley & Sons, Inc., 1987, 202 p.

6. Carr, Cay. TEAM LEADER’S PROBLEM SOLVER. Prentice Hall, 1996, 442 p.

7. Charan, Ram. BOARDS AT Work How Corporate Boards Create Competitive Advantage. Jossey-Bass, Inc., 1998, 273 p.

8. DuBrin, Andrew J. THE BREAKTHROUGH TEAM PLAYER Becoming the M.V.P. on Your Workplace Team. AMACOM, 1995, 192 p.

9. Fisher, Kimball. LEADING SELF-DIRECTED WORK TEAMS  A Guide to Developing New Team Leadership Skills. McGraw-Hill, 2000, 341 p.

10. Glacel, Barbara Pate &  Emile A. Robert. LIGHT BULBS FOR LEADERS A Guid Book for Team Learning. John Wiley & Sons. Inc., 1996, 146 p.

11. Hackman, J. Richard. LEADING TEAMS Setting The Stage For Great Performance. Harvard Business School Press, 2002, 312 p.

12. Harrington-Mackin, Deborah. THE TEAM BUILDING TOOL KIT Tips, Tactics and Rules for Effective Workplace Teams. Amacom, 

13. Harrington-Mackin, Deborah. KEEPING THE TEAM GOING. Amacom, 1996, 177 p.

14. Hastings, Colin, Peter Bixby and Rani Chaudhry-Lawton. SUPERTEAMS A Blueprint for Organizational Success. Fontana/Collins, 1988, 180p.  (First published in Great Britain as THE SUPERTEAM SOLUTION, 1986, ISBN 0-00-637049-7).

15. Hayes, Nicky. MANAGING TEAMS: A Strategy for Success. Thomson Learning, 2002, 226 p.

16. Heller, Robert. MANAGING TEAMS. Dorling Kindersley, 1998, 72 p.4*

17. Henry, Jane E. LESSONS FROM TEAM LEADERS A Team Fitness Companion. ASQ Quality Press, 1998, 188 p.

18. Jackson, Phil and Hugh Delehanty. SACRED HOOPS: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior. Hyperion (Atp), 1995, 224 p.

19. Katzenbach, Jon R. TEAMS AT THE TOP Unleashing the Potential of Both Teams and Individual Leaders. Harvard Business School Press, 1997, 256 p.

20. Katzenbach, Jon R. and Douglas K. Smith. THE WIZDOM OF TEAMS Creating the High-Performance Organization. Harvard Business School Press, 1993, 277 p.

21. Katzenbach, Jon R. and Douglas K. Smith. THE DISCIPLINE OF TEAMS A Minbook-Worbook for Delivering Small Group Performance. John Wiley & Sons, Inc., 2001, 239 p.

22. Leigh, Andrew and Michael Maynard. LEADING YOUR TEAM How to Involve and Inspire Teams. 2nd edition, Nicholas Brealey Publishing, 2002, 244 p.

23. Lipnack, Jessica and Jeffrey Stamps. VIRTUAL TEAMS Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology. John Wiley & Sons, Inc., 1997, 262 p.

24. Moran, Linda, Ed Musselwhite and John H. Zenger. KEEPING TEAMS ON TRACK. Irwin, 1996, 250 p.

25. Nadler, David A., Spencer, Janet L. and Associates Delta Consulting Group. EXECUTIVE TEAMS. Jossey-Bass, Inc., 1998, 300 p.

26. Obsurn, Jack D., Linda Moran, Ed Musselwhite and John H. Zenger. SELF-DIRECTED WORK TEAMS The New American Challenge. Business One Irwin, 1990, 343 p.

27. Parker, Glenn M. TEAM PLAYERS AND TEAMWORK The New Competitive Business Strategy. Jossey-Bass, Inc., (1990) 1996, 178 p.

28. Parker, Glenn M. CROSS-FUNCTIONAL TEAMS Working With Allies, Enemies & Other Strangers. Jossey-Bass, Inc., 1994, 220 p.

29. Parker, Glenn M., Jerry McAdams, and David Zielinski. REWARDING TEAMS Lessons from the Trenches. Jossey-Bass, Inc., 2000, 211 p.

30. Ray, Darrel and Howard Bronstein. TEAMING UP Making the Transition to a Self-Directed Team-Based Organization. McGraw-Hill, Inc. 1995, 247 p.

31. Rayner, Steven R. TEAM TRAPS Survival Stories and Lessons from Team Disasters, Near-Misses, Mishaps, and Other Near-Death Experiences. John Wiley & Sons. Inc., 1996, 190 p.

32. Robbins, Harvey and Michael Finley. WHY TEAMS DON’T WORK. Peterson’s/Pacesetter Books, 1995, 240 p.

33. Shonk, James H. TEAM-BASED ORGANIZATIONS Developing a Successful Team Environment. Business One Irwin, 1992, 168 p.

34. Thiagarajan (Thiagi), Silvasailam and Glenn Parker. TEAMWORK AND TEAMPLAY. Games and Activities for Building and Training Teams. Jossey-Bass/Pfeiffer, 1999, 000 p.

35. Wellins, Richard S., William C. Byham and George R. Dixon. INSIDE TEAMS. Jossey-Bass, Inc., 1994, 336 p.

36. וודקוק, מייק, 50 פעילויות לבניית צוות. אח, 1993, 172 ע'.

37. [Woodcock, Mike, 50 Activities for Teambuilding. Gower.]

38. בלאנצ'ארד, קנת', דונלד קאריו ויוניס פאריסי-קאריו. מנהל ברגע בונה צוות ברמת-תפקוד גבוהה. מודן הוצאה לאור, 2000, 120 ע'.

39. [Blanchard Family Partnership, Don Carew and Eunice Parisi Carew, The One Minute Manager Builds High Performing Teams. 1990]

40. ליילס, דיק, כולנו יחד! סיפור על עבודת צוות נכונה עם אנשים. מטר, 2000, 86 ע'.

41. [Lyles, Dick. Winning Ways. G.P. Putnam’s Sons, 1993]

42. מאדוקס, רוברט בי., גיבוש צוות: תרגיל במנהיגות. אור עם, 1993, 85 ע'.

43. [Muddox, Robert B., TEAM BUILDING: An Exercise in Leadership. Crisp .Publications, Inc., 1986]

44. ריילי, פט, הצוות המנצח. מטר, 1994, 236 ע'.

45. [Riley, Pat, The Winner Within. G.P. Putnam’s Sons, 1993]

 
 
Created by : : DREAMEDIA