ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
מה זו עבודת-צוות?

בשפה העברית זו שאלה בעייתית - כי המושג עבודת צוות,
 לא מבחין בין -  
1. עבודה של צוות Team’s work))
לבין - 
2. עבודת-צוות (Teamwork)

 

צוות יכול להפיק עבודה ותוצרים ועדיין ניתן לומר שהייתה חסרה שם עבודת-הצוות!
אם ב'צוות' אנו מדברים על קבוצה של אנשים, אזי ב'עבודת-צוות'
אנחנו מדברים על קבוצה של ערכים, כמו אמון הדדי, שיתוף פעולה,
 תיאום, תמיכה הדדית, שותפות וכד'...

 
 
Created by : : DREAMEDIA