ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
מה זה צוות?
קיימות הגדרות רבות לצוותים. הגדרת העבודה שלנו לצוות היא:
 "קבוצה של מספר אנשים (מ-3 ומעלה) שתלויים זה בזה
 ושמקיימים ביניהם קשרי גומלין (אינטראקציה) לצורך השגת מטרה משותפת"
 
 
Created by : : DREAMEDIA