ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
מהי חשיבותה של המטרה המשותפת?

החשיבות הדרמטית היא קודם כל בהיותה מטרה וככזו,
היא נותנת לצוות את המענה לשאלה: "מה אנו רוצים להשיג?"


יש בכך הגדרה את כיוון העבודה המשותף והמאחד של הצוות.
בתוך כך, ציינו את החלק השני בחשיבות זו: המרכיב המשותף.
 אין מדובר בהגדרת מטרה אישית, אלא בהגדרת המטרה הצוותית,
שהיא מעבר לפרטים שמרכיבים את הצוות.
צוותים רבים נכשלים בהעדר הבחנה שבין מטרה דומה או זהה לבין מטרה משותפת.

 

מטרה משותפת היא מטרה שאנשים מחליטים לעשות אותה ביחד
(הקבוצה רוכשת ביחד את הכרטיסים, וכולם יושבים ביחד בהופעה ונהנים יחדיו -
 הם יחשבו כצוות כי החוויה היא גם חוויה קבוצתית).

 
 
Created by : : DREAMEDIA