ENGLISH
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
מה הקשר בין עבודת-צוות לבין סינרגיה?

אנו שואפים ששני אלה יקבלו ביטוי בעבודתו של צוות.
סינרגיה משמעה שילוב של אנרגיות, כשהרעיון המרכזי הוא
לנצל את מלוא היכולות, המיומנויות והמשאבים של כל אחד
 מחברי הצוות לטובת הצוות כולו.

 

 אנו נדבר על סינרגיה במצבים שבהם אנו רוצים להשיג תוצאה
 שבה השלם גדול יותר מסך חלקיו - כשהצוות ביחד מניב
 תוצר עשיר ותפוקה גדולה יותר מאשר היו מושגים על-ידי סך כל
העבודה של כל חבר צוות בנפרד.

 

 
 
Created by : : DREAMEDIA